Gamze Yalçın ile Soru - Cevap

‘I believe in spring’ sergisinin oluşum sürecinden bahseder misiniz?

- Aslında serginin ilk tohumları 2021 sonunda Barselona’da gerçekleştirdiğim Art Residency programı sonrasında şekillenmeye başladı.

Serginin ismi ve üretimlerin arasında nasıl bir bağ kurdun?

- Çalışmalarımda odaklandığım konulardan bazıları dönüşüm, değişim ve renklerin akışı. Bu konuları doğadan referans aldığım detaylar üzerinde yarı soyut bir dille renksel dünyama aktardım.


İstanbul - Berlin arasında çalışan bir sanatçı olmak nasıl bir his?

- Berlin’de üretiyorum, besleniyorum, sonrasında her seferinde İstanbul’a gelişlerimde yine en çok ilhamı, enerjiyi kendimi evde hissettiğim doğup büyüdüğüm şehirde üretmenin ve işlerimi paylaşmanın eşsiz keyfini yaşıyorum. Benim için bu iki şehir birbirini tamamlıyor.

Gamze neler okur? Çalışırken neler dinler?

- Minimal tekno, tekno, jazz, bazen Brezilya Tropicalia, bolca dünya müziği. Moduma ve gününe göre çok değişiyor. Gezip, gördüğüm sergi ve sanatçı biyografileri okumayı seviyorum.