MERAL YILDIZ

Sanat eğitimine 2000 yılında Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar Fakültesinde başladı. 2002 yılında ABD’ye taşındı ve School of Museum of Fine Arts’da sanat eğitimine devam etti. 2010 yılında Türkiye’ye döndü ve 2012 yılında Yeditepe Üniversitesinde lisans eğitimini onu derecesiyle bitirdi. 2014 yılında yine Yeditepe Üniversitesinde Güzel Sanatlar Fakültesinde yüksek lisans eğitimini onur derecesiyle tamamladı. Halen Yeditepe Üniversitesinde doktora (sanatta yeterlilik) çalışmalarına devam etmektedir. Meral Yıldız kişisel ve karma sergileri Contemporary Arts 2017, İstanbul Biennali paralel etkinlik 2016, Kutsal Metin Gama galeri 2015’i, Pinelo Galeri 2015, Yeditepe’de Zaman Ekav Art Galeri 2014, Hey Ben Buradayım Haliç Tersanesi Karma Sergi 2014’ü içermektedir.

Sanat eleştirmeni Marcus Graf’a göre “Sanat Meral Yildiz için ruhani bir yolculuk; bu sanatsal üretim işlemindeki bilinci farkli bir evreye dönüştürüyor. Daha sonra yaşam ve onun gerçekliğinin alternatif boyutlarını keşfetmek için bilinenin ötesine geçiyor. Bu bağlamda, Meral Kandinsky’nin mistik sanat kavramını ve Gerhard Richter’in renk ve dokuya olan yaklaşımini beğeniyor. Dürtüsel resim yapma işlemleri sırasında kişiliği olusturan egosunu kaybederek kendisini kaybetmektedir”.
Meral Yıldız sufiliğin birlik bilinci düşüncesiyle eserlerini üretir. Eserleri “aşk, birlik, manevilik, duygu, gizem, derinlik, espas, boşluk, boyut ve renklerin sırrı ve kendini bulma temalarını işlemektedir.

“Önce hiçlik vardı, sonra hiçliğin derinliği.”

0 ürün

Üzgünüz, bu koleksiyonda ürün yok.

Sergiler