KENAN FİLİZ

2000 yılında Yozgat’ta doğdu.2018 yılında liseden mezun oldu ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünde lisans eğitimi almaya başladı. 2022 yılında Anadolu üniversitesi resim bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim ana sanat dalında yüksek lisans yapmaya başladı. Sanat üretiminde çoğunlukla yağlıboya resimler üzerinden ilerleyen Filiz çalışmalarında insanı, insan eylemlerini ve yaşamı sorguluyor. Aynı zamanda ilkel bir dil , sembolist bir yaklaşımla ifade ediyor. Şu an Eskişehir’deki atölyesinde çalışmalarına ve yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
5 ürün

Sergiler

2022 Türkiye Jokey Kulübü 11. Resim Yarışması Sergisi - İstanbul
2022 BASE 22 İz ve İletişim Karma Sergisi - İstanbul
2022 Umut Resim Yarışması Karma Resim Sergisi - Ankara
2023 Bazaart Projesi 12. Edisyonu Karma Sergisi - İstanbul
2023 Nurbiye UZ Anısına Karma Resim Sergisi - Eskişehir
2023 Aidiyet Karma Sergisi- Eskişehir
2023 Cumhuriyetin 100. Yılı Karma Resim Sergisi- Kocaeli
2023 Uzak Yakın Karma Sergisi- İzmir