EMİR YASİN YAĞMURCA

Emir Yasin Yağmurca, 1995 İstanbul doğumludur. Eskişehir ve İstanbul’da dönüşümlü şekilde yaşamını sürdürmektedir. 2020 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Üretimlerini Eskişehir ve İstanbul’da kendi atölyesinde gerçekleştirmektedir. Eserleri genellikle video art, resim ve yerleştirme disiplinleri etrafında şekillenmektedir. Doğa ve manzara kavramları üzerine disiplinlerarası şekilde yoğunlaşırken, doğayı mekan ve imaj bağlamında ele alarak hareketli ve durağan çalışmalar ortaya koymaktadır. 2018-2022 yılları arasında İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Berlin’de çeşitli karma sergilerde çalışmalarını izleyiciye sunmuştur.

9 ürün

Sergiler