DURU DİNÇ

2002 yılında İstanbul’da doğdu. 2020 yılında Fransa’nın Lyon şehrinde Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts’da başladığı lisans eğitimini 2023 senesinde tamamlamıştır. Şu anda aynı okulda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Günlük yaşantının bedensel ve bilişsel etkisi üzerine yoğunlaşan sanatçı toplum olarak sezgisel bir şekilde buluştuğumuz ortak hissiyatları; sıkışmışlık, arada kalmışlık, kapanma-açılma gibi, toplumsal meselelerle ilişkilendirerek ele alıyor. Sanatçı daha çok günlük hayatımızda karşılaştığımız tekrar eden motifleri, objeleri odağına alan ve belli bir kullanımı olan bu nesneleri, atfedilmiş kullanış amacından soyutlayarak enstalasyon ve kompozisyonlar oluşturarak ilerliyor. Seçilen bu materyaller genelde bedenle direkt bir bağı olan nesneler, işlerinde direkt bir beden formu olmasa bile bir beden imgesi oluşuyor. Bedeni, ya da özneyi, çevreleyen, hatta direkt bir diyaloga giren, ayna gibi, bu objeler aslında bir yansıma oluşturuyor.

9 ürün

Sergiler