BEHİYE ARAT

2022 Yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Sanatçı, çalışmalarının kavramsal çerçevesini oluşturan Büyülü Gerçeklik ile bağ kurarak bu dünyanın gerçeklik algısını hayal gücü ile birleştirip, betondan çıkan yaşamın altında yatan büyülü varoluşa odaklanır. Gerçek olan ‘betonu’ ve büyülü olan ‘doğayı’yan yana getiren sanatçı, gerçek ve düşü harmanlayarak kendi büyülü manzaralarını oluşturur. Bu manzaraları oluştururken tahrip edilen, moloz yığınları arasın da sıkışan doğanın var olma mücadelesini görünür kılar. ‘Gerçek dünyada doğaya beton hakimken, benim manzaralarımda doğanın kendisi egemendir’ diyen sanatçı genellikle fotoğraf, asamblaj, resim, ortam odaklı, enstalasyon, kolaj gibi farklı teknikleri kullanarak üretimlerini Eskişehir’ de devam etmektedir.
6 ürün

Sergiler