ABDULVAHAP UZUNBAY

1992 yılında Batman’da doğdu. Lisans eğitimini 2014-2018 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde tamamlayarak bölüm ikincisi olarak mezun oldu. Ardından 2018-2021 yılları arasında aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Resim Anasanat dalında eğitimine devam etti. Prof. Fevziye Eyigör Pelikoğlu danışmanlığında “Sanatsal Form Olarak Monolith” isimli tezini sunarak ‘Yüksek Lisans’dereceleri almıştır.
Batman’da üretmeye devam eden sanatçı, 2019 yılından beri “kağıt tuğlalar” üretmeye devam etmektedir.
Toplumsal yaşamda, kabul görmeye ilişkin ‘aidiyet’ ve/veya reddedilmeye ilişkin ‘dışlanmışlık’ kavramlarını çağrıştıran duvar, ‘parça-bütün’ ilişkisini kurmayı ve bütünleşik duvarın kendisini oluşturan parçalar olarak ‘tuğla’yı akla getirmektedir.

Kültürel ve mimari bir unsur olarak taşıyıcı ve sınırlandırıcı olan tuğla, tek başına işlevsizdir. Birkaç tanesi bir araya gelince taşınması zor olan bir obje oluvermektedir. Sanatsal obje olarak (bir) tuğlanın ağırlığını aşmanın en pratik yolu onu ‘hafif’ olarak göstermek/yapmaktır. Bu hafifliği (kültürel) tehlike olarak algılatmak/sorgulatmak gereği hissedilmiştir.
‘Kağıttan tuğla yapmak’ eylemi, bir tür ekolojik bilgelik tarzıdır; Günümüz tüketim toplumlarına özgü bir ritüel olarak karşımıza çıkan, alış-veriş yapılan marketlerden çöpe atılan ambalaj kâğıtlarına (temsili) kaynak/köken/sebep/sonuç olarak bakılmış, günümüzün üretici/tüketici/sanatçı öznelerinin sanatsal eylemlerinin niteliğine/niceliğine, günlük sıradan bir nesnenin yüceltilmesine dair ironiye başvurulmuştur.
Bir kağıt topağının/tomarının sanat nesnesine dönüşüm süreci, küreselleşen dünyanın durdurak bilmeyen teknik/teknolojik gelişmelerle algılanamaz hale gelişine ve doğal kaynakların hızla tüketilmesine dikkat çekme amacına hizmet etmiştir. Kağıt tuğlalar aracılığıyla, insanların çevresiyle olan ilişkisini bilinçle kavramasının önemi ortaya koyulmuştur.

1 ürün

Sergiler

Kişisel Sergiler:

2023- “Kırılma Noktası: Hikayenin Sonunu Sen Yaz”, Sergisi, QNB Finansbank Kristal Kule, İSTANBUL.
2023- “The Light Of Day”, Başlıklı Grup Sergisi, The Wall Art Gallery, İSTANBUL
2022- “Sur Kültür Yolu Festivali, Dört Kapı Çağdaş Sanat Sergisi”, DİYARBAK
2022- “Yakın Temas Güncel Sanat Sergisi / Close Contact Contemporary Art Exhibiton” Fab Gallery, Tirana, ARNAVUTLUK.
2022- “Başkent Kültür Yolu Festivali, Rastlaşmalar Sergisi”, ANKARA.
2022- “The Wall Art Gallery, Sınır Mekânlar Anlatılmamış Hikâyeler Sergisi”, İSTANBUL
2021- “7. Genç Sanat Güncel Sanat Proje Yarışması Sergisi” Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İSTANBUL (Mansiyon Ödülü)
2021 – “Base 2021 Güzel Sanatlar Fakülteleri Yeni Mezunlar Sergisi” Tophane-i Amire-i Kültür ve Sanat Merkezi, İSTANBUL.
2021- “Atığın İhtimalleri Biçim ve Süreç Online serge”, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), www.kaletasarimsanatmerkezi.org
2020- “6. Genç Sanat Güncel Sanat Proje Yarışması Sergisi” Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İSTANBUL (Başarı Ödülü)
2020- “Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması” Akbank Sanat, İSTANBUL.
2020 – “İstanbul Rotary Sanat Ödülü Yarışması ve Sergisi” Elgiz Müzesi, Maslak, İSTANBUL.
2019 – “Rota 2 Çağdaş Sanat Yarışması Sergisi” İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Plato Sanat, İSTANBUL.
2018 – “Base 2018 Güzel Sanatlar Fakülteleri Yeni Mezunlar Sergisi” Galata Rum Okulu, İSTANBUL.