A Love Story

Selin Tahtakılıç “A Love Story” isimli #1wallexhibition seçkisinde, insan ilişkilerinin karmaşıklığını ve çeşitliliğini masalsı bir dille ele alıyor. Tahtakılıç, günlük yaşamda tanık olduğu veya bizzat deneyimlediği ilişkilerin derinliklerine inerken, günümüz ilişki dinamiklerine alaycı bir üslupla yaklaşıyor. Sanatçı, kişisel gözlemlerinden ve deneyimlerinden beslenerek, izleyiciye özgün bir modern aşk masalı sunmayı amaçlıyor.

Aşk, dostluk ve aile ilişkileri gibi evrensel temaları ele alırken aynı zamanda insanın iç dünyasına ve ilişki dinamiklerine temas eden sanatçı; yalnızlık ihtiyacı, dış dünyadan soyutlanma, sağlıklı bağlantılar kurma, uyum, beklentiler ve hayal kırıklıkları gibi konuları işleyerek, izleyicinin kendi ilişkileri üzerine düşünmesine zemin hazırlıyor.

Sanatçı, eserlerinde genellikle nakış tekniğini tercih ediyor ve bu teknikle çocuk masallarını yeniden yorumluyor. Masallar aracılığıyla, deneyimlediği ve iç gözlemlerinden elde ettiği ilişki izlerini aktarıyor. Tahtakılıç’ın eserleri bir tür çağdaş aşk masalına dönüşerek, izleyicilere insan ilişkilerinin karmaşıklığını ve derinliğini anlamaları için bir fırsat sunuyor.