Şeyma Barut

1987 İstanbul doğumlu Şeyma Barut, Lisans derecesini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü’nden aldı. 2017’de buradan mezun oldu. Öğrencilik döneminden itibaren resimleri birçok karma sergi, fuar ve projede yer aldı. Halen İstanbul’da yaşıyor ve buradaki atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Barut uzun süre toplumun cinsiyetler üzerinde kurduğu tahakküm ve bunların bireyler üzerindeki etkileriyle ilgilendi. İmgeleriyle içinde bulunulan duruma, olması gerekene ya da beklenene atıfta bulunarak izleyicinin o durumu sorgulamasını sağlamayı amaçlar. Güncel çalışmalarında aynı zamanda özne-nesne-mekân ve birey-toplum ilişkilerine odaklanmaktadır.

Tablo

Atölye

Sanatçı: Seyma Barut

tuval üzeri yağlı boya

45 x 35 cm

2019

Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.