Şeyda Özdamar

1983 yılında Sivas’ta doğdu. 2003 yılında Cumhuriyet Üniversitesi, Tekstil ve Moda Tasarım Bölümünden mezun oldu. Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümünde eğitim aldı. Sanatçı yaptığı çalışmalarda eğitim, otorite, özgürlük ve birey haklarını ele almaktadır. Farklı zaman dilimlerinde araştırıp topladığı aile, asker, çocuk, kadın ve politik fotoğrafları bir araya getirip, onların üzerinde kendine özgü sorgusuz, kuralsız deneysel sonuçlar ile farklı bir imaj elde etmektedir. Bu tavır topluma ve çarpıklıklara karşı duruşunu görselleştirir. Çalışmaları en geniş perspektifle dönüşüm, unutma, hatırlama kavramları arasında sıkışan belleğin arşivsel bir dışavurumudur.

Çeşitli sergilerde eserleri sergilenmiş olan sanatçı, İstanbul’daki atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Karma Sergiler:

2019-“ALL IN ONE ’01”, Groupexhibition, GaleriBu Pavilion, İstanbul
2019-Step İstanbul- Tomtom Kırmızı, G-Art Gallery, İstanbul
2019-Step İstanbul- Tomtom Kırmızı, Büyükdere35 Pop-Up, İstanbul
2019-“Ayn-ı Galip (Galip Project)”, Gruopexhibition, Pasajist, İstanbul
2019-“Sanatçıdan Sanatçıya”, Gruopexhibition, Büyükdere35, İstanbul
2018-“Dinamo III”, Gruopexhibition, Büyük Efes Sanat, İzmir
2018-“Hikaye Anlatıcısı”, Tüyap, İstanbul
2017-“Location”, Gruopexhibition, Cep Gallery, İstanbul
2017-“Taktiksel Duruş”, Gruopexhibition, CerModern, Ankara
2017-“Demans”, Gruopexhibition, GaleriBu, İstanbul
2017-“Sınırsız Sınıfsız”, TÜYAP, İstanbul
2016-“Special Politic”, Gruopexhibition, GaleriBu, İstanbul
2016-“Umulmadık Topraklar”, TÜYAP, İstanbul

Akrilik

İsimsiz

1.500  + KDV Sanatçı: Şeyda Özdamar

buluntu fotoğraf üzeri akrilik 26,5 x 22 cm (çerçeveli) 2016 Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.

Karışık Teknik

Asya

1.250  + KDV Sanatçı: Şeyda Özdamar

karışık teknik 27.5 x 22 cm (çerçeveli) 2019 Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.

Akrilik

Erk

2.500  + KDV Sanatçı: Şeyda Özdamar

buluntu fotoğraf üzeri akrilik 21 x 27 cm (çerçeveli) 2019 Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.

Akrilik

Eksik

Sanatçı: Şeyda Özdamar

buluntu fotoğraf, kâğıt zarf, akrilik 28 x 21 cm (çerçeveli) 2018 Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.

Akrilik

Müdür

4.000  + KDV Sanatçı: Şeyda Özdamar

kağıt üzeri akrilik 40 x 28 cm 2020 Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.

Akrilik

Yüzsüz I

2.500  + KDV Sanatçı: Şeyda Özdamar

kağıt üzeri akrilik 35 x 28 cm 2020 Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.

Akrilik

Yüzsüz II

2.500  + KDV Sanatçı: Şeyda Özdamar

kağıt üzeri akrilik 35 x 28 cm 2020 Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.

Akrilik

Yüzsüz III

2.500  + KDV Sanatçı: Şeyda Özdamar

kağıt üzeri akrilik 35 x 28 cm 2020 Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.

2.000  + KDV Sanatçı: Şeyda Özdamar

buluntu fotoğraf üzeri yağlıboya 9 x 14 cm (çerçeveli) 2018 Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.

5.000  + KDV Sanatçı: Şeyda Özdamar

kağıt üzeri akrilik 50 x 70 cm 2020 Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.