Şeniz Polat

Sanatçının odağında aile dinamikleri yer alıyor. Özel alanlarında resmedilen figürler; yakınlık dereceleri, kuşak farkları ve beden dilleriyle türlü ilişkilerin ipuçlarını veriyor. Gündelik hayatın sarsıcı tekdüzeliği ve olanca sıradanlığından esinlenen sanatçı, oluşturduğu evrende hane halkını gerçekliklerine en yakın halde gözler önüne seriyor. Üretim metodunda kağıt üzerine karakalem tercih eden sanatçı, yer yer canlı renk blokları kullanıyor. Asetat kağıdı veya naylon kaplama kağıdı gibi renkli ve yarı saydam malzemeler, resimlerde kimi zaman bir formu vurgularken kimi zaman plastik bir kaygıya hizmet edecek biçimde kolajlanıyor. Sanatçı portreyi dışlayıp, hane üyelerinin karakter ve ifadelerini, odaklandığı beden kesitlerine hapsederek; izleyiciyi bazen karşısında inci gibi dizilen figürleri seyretmeye bazen de “kendi halinde”liklerine tanık olmaya davet ediyor.

Şeniz Polat 2012 yılında Lisans ve 2018 yılında Yüksek Lisansını tamamladığı Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümü’nde Sanatta Yeterlik eğitimine devam ediyor. 2018’de Kova Art Space’de düzenlediği “Tilki Düğünü” adlı karma sergide yer aldı. 2019 Rota Sanat Yarışması Sergisi’nde “Kesit Bedenler” serisini ilk kez Başarı ödülü ile sergiledi.Seri son olarak Map’20’de izlendi. 2021’in ilk yarısından itibaren üretimlerine Dersim’de devam eden sanatçı, Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü’nde Araştırma Görevliliğini üstleniyor.

Edisyon

Rutin

7.500  + KDV Şeniz Polat

tek kanallı video, 32″

3 Ed + 1 AP

2020

Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.

Şeniz Polat

Kağıt üzerine karakalem ve asetat kağıdı

50,5 x 101 cm

2021

Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.

Kağıt

Pota

Şeniz Polat

Kağıt üzerine karakalem ve asetat kağıdı

47 x 70 cm

2021

Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.