Ege Subaşı

Ege Subaşı
BO
ŞLUK
01.10.2021 – 01.11.2021


1Duvar Sergileri kapsamında Büyükdere35, 1 Ekim – 1 Kasım 2021 tarihleri arasında Ege Suba
şı’nın
‘’Bo
şluk’’ başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.


Sanatçı üretimlerini öz farkındalık, kimlik ve benlik kavramları üzerine temellendirerek insan
ruhundaki varolu
şsal parçaların arayışını sorgulamaya çalışır. Oluşum süreci boyunca kimlik ve benlik
pek çok dı
ş etkenden etkilenebilir fakat her insanın sahip olduğu özgün bir parça vardır. İnsan ruhu ve
karakterindeki mu
ğlaklığın sebebi, ona yabancılaşmasından kaynaklanmakta ve bu yabancılaşmanın
da etkisi ile imgeler bulanık ve silik gözükmektedir.


1Wall için hazırladı
ğı projede sanatçı, benlik kavramını hüsran kavramıyla birlikte ele alıyor. Adam
Phillips’in ‘Hüsran Üzerine’ metninden referanslar alan sanatçı için hüsran, kimi zaman içinden çıkmak
için çabalanan kimi zaman da tam ortasında oldu
ğunun fark edilemediği bir süreç. Bu duygu
sebebiyle birey, içinde hissetti
ği boşluk ve kayıp şeyin ne olduğunun bilinmezliği gerçeğiyle de
yüzle
şme yaşar. Bu kavramların içimizde yarattığı kaybolmuşluk duygusu ve eksik olan şeye duyulan
özlem kendini belli eder.


Mekansız bir atmosfer ile figürün bo
şlukta savrulduğu hissini uyandıran sanatçı, bu savruluşun bireyin
hem kendine hem de içinde bulundu
ğu ortama yabancılaşmasının bir sonucu olduğunu vurgular

×

Merhaba!

Ürün ve siparişiniz ile ilgili bilgi almak için WhatsApp üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

× Bize Sorun