Özge Tan

1993 yılında Ankara’da doğan Özge Tan, 2012 yılında lisans eğitimine başladığı Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü’nden 2016 yılında birincilikle mezun olmuştur. 2016 yılında aynı üniversitede başladığı Yüksek Lisans eğitimini 2019 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl Anadolu üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Anasanat Dalında başladığı Sanatta Yeterlik eğitimine devam etmektedir. İlk kişisel sergisini 2016 yılında, ikincisini ise 2020 yılında açan sanatçı, yurtiçi ve yurtdışında karma sergilere katılmıştır. Sanatçının, 10. Uluslararası Muammer Çakı Seramik Yarışması, İlhan Karaca Özel ödülü; İstiklal Yolu Görsel Sanatlar Yarışması Seramik Dalı Birincilik ödülü ve 9.Uluslararası Gizemfrit Seramik Yarışması, Artistik Alanda Başarı ödülü olmak üzere 3 ödülü bulunmaktadır.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Özge Tan, çalışmalarına Eskişehir’de devam etmektedir.

Karma Sergiler:

2020-Dejavu Seramik ve Cam Sergisi, Bodrum Ticaret Odası Galerisi, Bodrum
2020-Kişisel Sergi, “Gözü Yaşlı Tanrıçalar”, İklim Sanat Projesi, Ankara
2020-Sanatçıdan Sanatçıya II, Büyükdere35, İstanbul
2019-3. Uluslararası Sada Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu Sergisi, Artsürem Bilim Sanat, Ankara
2019-Yüksek Lisans Tez Sergisi, İşlemeli Seramikler, Eskişehir
2019-11. Uluslararası Muammer Çakı Seramik Yarışması Sergisi, Eskişehir
2019-Dünya Sanat Günü İzmir Uluslararası Katılımlı Karma Sergi, İzmir
2019-‘Anne’ Karma Sergi, Çanakkale
2018-9.Uluslararası Gizemfrit Seramik Yarışması Sergisi, Sakarya
2018-Seres’18 Uluslararası Jürili Fantastik Çaydanlık Sergisi, Eskişehir
2018-Seres’18 Uluslararası Jürili Eski-Yeni Sergisi, Eskişehir
2018-TSSEDD Ulusal Jürili Kavramsal Çeşitlilik Sergisi, Antalya
2017-Letonya Uluslararası Seramik Bienali, Letonya
2017-8.Uluslararası Gizem Frit Seramik Yarışması Sergisi, Sakarya
2017-İstiklal Yolu Görsel Sanatlar Yarışması Sergisi, Çankırı, Kastamonu, Ankara
2017-10.Uluslararası Muammer Çakı Seramik Yarışması Sergisi, Eskişehir
2016-Çamurdam Sanat Atölyesi Karma Sergi, Eskişehir
2016-Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mezuniyet Sergisi, Cer Modern, Ankara
2016-Kişisel sergi, “Huzursuzluğun Sergisi”, Eskişehir
2015-6.Gizem Frit Seramik Yarışması Sergisi, Sakarya
2015-Anadolu Üniversitesi 30.Yıl Sergisi, Eskişehir
2015-Baca Karma Sergi, Eskişehir
2015-Gölgesizler Karma Sergi, Anadolu Üniversitesi Galeri G, Eskişehir

10.500  + KDV Özge Tan

serbest elle şekillendirme, seramik

27 x 24 x 7 cm

2018

Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.

20.000  + KDV Özge Tan

serbest elle şekillendirme, ahşap ve seramik

40 x 30 x 23 cm.

2018

Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.

Heykel

Siyah Beyaz

10.500  + KDV Özge Tan

serbest elle şekillendirme, seramik

22 x 23 x 5 cm

2018

Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.