Cem Öztürk

1981 yılında İzmir’de doğdu. 2000 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden ve
Güzel Sanatlar Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Özgün baskı tekniğinde işler üretmektedir.

”Müphem mahluklar, canavarlar, ucubeler, öte diyarlardan gelen varlıklar… Her biri kendi korkularımızın cisimleştirilmiş halleri, bulanık ve belirsiz olanın yerini net olanın rahatlatıcılığına bırakma çabasıdır. Locke’nin dediği gibi “Korku üzerimize gelecekmiş gibi görünen, gelecekteki bir kötülüğün zihne verdiği sıkıntıdır.” Bir nevi “kor”dur. Fakat asıl korkumuz bilinmeyendir. Fantezi ile gerçeğin arasında sıkışıp kalmış gelip giden, huzursuz bir merak uyandıran duygusal ambivalanslardır.

Tekinsiz olan ve korku hissi yaratan nesneler değil, ilişkilendirdiğimiz sanrılardır. Her korkunun yönelimsel bir nesnesi olması beklenirken aslında en büyük korkumuz bilinmeyenle yüzleşmek, şahit olmaktır. İnsanı rahatsız edip korkutan şeyler, nesneler ya da durumlar değil, onun nesnelere ve durumlara ilişkin sanı ve kuruntularıdır. Ne tasarımı ne de dili vardır, her korku zihnin ilkeline uzanır ve diğer ucuyla kaygılarımızı besler. Farkında olmadan yavaş yavaş tüm kimliğe işler, binlerce yıllık bir hafızada, mitlerde, dinlerde yaşayan öcüler bugün de yaşar. Çünkü somutlaştırdığımız her bir korku, çok başka anlamlarla ve değerlere bürünerek insan varlığının yaşamında mevcudiyet gösterir.”

Seçilmiş Sergiler:
Berlin Whitegrid Gallery
Berlin Graphich Days
Mixer Printed 18, Whitegrid Karma Sergi
Mamut 2020

Baskı

Yolculuk

3.600  + KDV Sanatçı: Cem Öztürk

Mezzotint Baskı

50 x 35 cm

Ed. 5 + 1 (AP)

2020

Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.

Baskı

Dönüşüm

Sanatçı: Cem Öztürk

Mezzotint baskı

35 x 50 cm

Ed: 5

Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.

Mezzotint Baskı

Kapı

4.000  + KDV Sanatçı: Cem Öztürk

Mezzotint baskı

35 x 50 cm

Ed: 5

Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.

Baskı

Maske

4.000  + KDV Sanatçı: Cem Öztürk

linol baskı ve varak karışık teknik

65 x 35 cm

Ed: 10

Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.

Karışık Teknik

Bahçe

Sanatçı: Cem Öztürk

linol baskı ve karışık teknik

65 x 35 cm

Ed: 10

Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.

 

Baskı

Körebe

4.000  + KDV Sanatçı: Cem Öztürk

linol baskı ve varak karışık teknik

65 x 35 cm

Ed: 10

Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.

Karışık Teknik

Kedi

4.000  + KDV Sanatçı: Cem Öztürk

linol baskı ve varak karışık teknik

65 x 35 cm

Ed: 10

Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.

 

 

Baskı

Krampus

3.500  + KDV Sanatçı: Cem Öztürk

linol baskı ve varak karışık teknik

35 x 50 cm

Ed: 15

Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.

Baskı

Kutsal

3.500  + KDV Sanatçı: Cem Öztürk

linol baskı ve varak karışık teknik

35 x 50 cm

Ed: 15

Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir