Beyza Boynudelik

İstanbul doğumludur. 1999 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun olmuştur. 2003 yılında yine Mimar Sinan Üniversitesi resim bölümünde “İmgenin Fotoğraftan Pentüre Yansımasına Bir Bakış” isimli yüksek lisans tezini tamamlamıştır. Halen aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Enstitüsü resim bölümünde “Sanatçı Kadının Kimlik İnşası” konusuyla sanatta yeterlik tez aşamasındadır. Üretiminin büyük çoğunluğunu resim oluştursa da baskı resim, video, fotoğraf, heykel ve yerleştirme gibi alanlarda da yapıt üretmektedir. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli sergilere, projelere, fuarlar ve sempozyumlara katılmaktadır. 2009- 2012 yılları arasında “216 Düşünce ve Üretim Alanı” ile beraber üretimler yapmıştır. Kişisel projelerinin yarısına halen KRE Kolektif ‘in de aralarında bulunduğu birtakım inisiyatiflerle projelerine devam etmektedir. İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaya devam etmektedir.

Sanatçının aklına takılan karşıtlıkları barındıran işleri, insanın kendini, doğayı ters-yüz / alaşağı etmesi – edebilmesi sebebiyle, aynı anda hem yapıcı hem yıkıcı olan potansiyeline bir gönderme niteliğindedir. Biricik/tek olma ve çoğalma olgusu ile de bu zıtlığı kurgulayan sanatçının hali hazırda ele aldığı konular olan teknoloji-doğa, insan-hayvan ve kent-doğa ilişkileri ise desen ve baskılarında işlenmeye devam etmektedir. Yapıtlardaki neredeyse apatik hale gelen, gerçek iletişimi unutmuş ve yalnızlaşmış kent insanı ile kente dair simgesel olgular, doğayla yeniden iletişime geçme çabasındadır.

 
4.500  + KDV

tuval üzeri karışık teknik

40 x 40

2009

Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.

2.500  + KDV

metal gravür Ed.4/10

60 x 45 (çerçeveli)

2016

Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.

2.500  + KDV

gravür

60 x 45 cm (çerçeveli)

2016

Bu çalışma özgünlük sertifikası içerir.