1duvar Sergisi

İmgelerin hızla kaybolduğu günümüzde sanatçılar kendilerine yer bulmak için yoğun bir arayış içindedir.1duvar sergisi çağdaş sanatçıları desteklemek amacıyla başlamış ve ulaşılabilir sanatı izleyici ile buluşturma fikrini benimsemiştir.

Büyükdere35 tarafından sanatçıya belli süreliğine ayrılan 1duvar; sanatçıyı görünür kılmak misyonu ile oluşturulmuş yenilikçi bir yaklaşımdır.